Vergaderingen Gebiedsplatform Uden-Buiten

Op deze pagina staan de agenda's en notulen van de vergaderingen van het gebiedsplatform Uden-Buiten. Heeft u agendapunten voor een volgende vergadering, neem dan even contact op met uw vertegenwoordiger in het Gebiedsplatform, of rechtstreeks via info@udenbuiten.nl.

Notulen worden definitief vastgesteld in de vergadering volgend op de vergadering waarvan ze verslag doen. Na vaststelling worden zij gepubliceerd. Hierdoor zit er een vertraging van ongeveer een kwartaal in het publiceren van de notulen. 

Vergaderdata 2022:

  • 17 januari
  • 25 april
  • 11 juli
  • 10 oktober