Gebiedsplatform Uden-Buiten

Een gebiedsplatform?

De gemeente Maashorst bestaat uit zes kernen, te weten Reek, Schaijk, Zeeland, Uden, Volkel en Odiliapeel. Samen met het buitengebied zijn deze opgedeeld in 10 gebieden. Elk gebied bestaat uit een aantal wijken. In elk gebied is een Gebiedsplatform of Dorpsraad actief.

Deze Gebiedsplatforms en Dorpsraden bestaan uit een groep bewoners die zich actief bezig houden met de leefbaarheid in hun gebied. De Gebiedsplatforms en Dorpsraden adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over zaken die in hun gebied spelen.

 

 


 


klik hier voor een grotere weergave van de afbeelding

Gebiedsplatform Uden-Buiten

Bij de oprichting van het Gebiedsplatform Uden-Buiten betrof het werkgebied van dit gebiedsplatform het "gebied buiten de kom van de kern Uden". Door uitbreiding van het komgebied, valt inmiddels ook een stukje kom (Park Maashorst) binnen ons werkgebied. 

Het Gebiedsplatform Uden-Buiten bestaat uit vertegenwoordiging van de wijkraden Maashorst, Uden-West en Patershoek en vertegenwoordigers uit het buitengebied van Uden-Zuid, waar geen wijkraad is. Omdat alle 15 buurtverenigingen vertegenwoordigd zijn in de wijkraden en/of het gebiedsplatform, zijn de communicatielijnen naar de bewoners kort.


Doelstelling

Doelstelling van het Gebiedsplatform Uden-Buiten is om met daadkracht te werken aan een schone, veilige, gezonde en fijne leefomgeving. Het platform denkt graag met de gemeente mee over het beleid en actuele onderwerpen die spelen in het buitengebied. Daarnaast geeft het platform de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Tot slot blijven we actief aandacht vragen voor goede betrokkenheid van de bewoners van het buitengebied bij besluitvorming binnen de gemeente.