Wijkraad Uden-West

Stichting Wijkraad Uden-West is opgericht op 19 januari 1996. De stichting stelt zich ten doel om het leef-, woon- en werkklimaat van het gebied te verbeteren. Deze doelstelling wordt bereikt door samenwerking met de verschillende buurtschappen uit onze wijk. Het werkgebied omvat het westelijk deel van het buitengebied van Uden en bestaat uit de buurtschappen: 't Loo, Vurst Loo, Rakt, Asseldonkweg, Hoogstraat, Moleneind en Bedaf. Uit elk buurtschap zijn twee bewoners afgevaardigd in het bestuur. 

Jarenlang was de wijkraad de spreekbuis voor het behartigen van uw belangen op gemeentelijk niveau. Sinds een aantal jaren is het hele buitengebied van Uden samengebracht in het "Gebiedsplatform Uden-Buiten". De wijkraad vormt nu een werkgroep van het gebiedsplatform. Vanuit de wijkraad hebben vijf bestuursleden zitting in het gebiedsplatform en behartigen, evenals voorheen, nog steeds uw belangen.

 

 

 

 

 

Samenstelling

Op dit moment bestaat de wijkraad uit de volgende leden:

Asseldonkweg

Johan Arts (voorzitter) 
Marie-Louise Prince (penningmeester)

Bedaf

Walter Pepers
Ad van Rosmalen

Hoogstraat

Hans Donkers
Koen Spierings

't Loo

Désirée Verhagen
John Vogels (secretaris)

Rakt

Ton Hendriks
Ries van der Sanden

't Vurst Loo

Betsie van den Berg
Günther Rutten