Wijkraden in Uden-Buiten

Jarenlang was de wijkraad de spreekbuis voor het behartigen van uw belangen op gemeentelijk niveau. Sinds een aantal jaren is het hele buitengebied van Uden samengebracht in het "Gebiedsplatform Uden-Buiten". De wijkraad vormt nu een werkgroep van het gebiedsplatform. Vanuit de wijkraad hebben leden zitting in het gebiedsplatform en behartigen, evenals voorheen, nog steeds uw belangen.

Het Gebiedsplatform Uden-Buiten bestaat uit vertegenwoordiging van de wijkraden Maashorst, Uden-West en Patershoek en vertegenwoordigers uit het buitengebied van Uden-Zuid, waar geen wijkraad is.