IVN afdeling Uden

Doelstelling

Door middel van natuur- en milieueducatie ertoe bijdragen dat mensen, maatschappelijke organisaties en overheden meer bewust worden en blijven van de relatie mens en natuur, milieu en landschap. Met andere woorden: het vergroten van het natuur- en milieubesef, met name in de locale en regionale samenleving.

ntstaan

IVN Uden is opgericht op 26 januari 1972 in 'De Schouw' in Uden.
Sinds oktober 1990 is ‘De Groenhoeve’ de gezamenlijke thuisbasis van IVN Uden, Vogelwacht Uden e.o. en Kinderboerderij Uden.

Onze leden en donateurs

Ledenbestand van IVN Uden op 01-01-2017:
5 ereleden (Coby Dijkgraaf, Gert Jacobs, Hub Janssen, Gerda Vloet, Jan van de Wijgert)
176 leden (individueel lid, huisgenoot lid, jeugdlid)
30 donateurs
50 leden D’n Hof van de Toekomst

ANBI

IVN Uden is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
Sinds 2008 kan een organisatie door de Nederlandse Staat als 'ANBI' (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.
Op de website van de belastingdienst staat informatie over de voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen om aangewezen te worden als ANBI en welke belastingvoordelen een ANBI heeft.

Hoe nuttig is deze informatie?

Artillerieweg 3
5402 LH Uden
0413-263927