Meedenken over natuurgebied De Maashorst

Natuurgebied De Maashorst is een van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant. Een gebied waar veel mensen genieten van de natuur en recreatiemogelijkheden. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het natuurgebied. Zo zijn er onder andere hondenlosloopgebieden, mountainbike-, ruiter- en wandelroutes en nieuwe natuur gerealiseerd. Door nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen is het nu tijd om verder te kijken naar de toekomst. Daarom maken de betrokken gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas een nieuwe gebiedsvisie.

We willen weten wat er leeft

Omwonenden, bezoekers en gebruikers van het gebied wordt gevraagd hun mening te geven over de toekomst van het natuurgebied. Wat moet er vooral blijven zoals het is en wat kan er anders? Daarvoor zijn er inloopmomenten/reactiemomenten georganiseerd op:

  • Woensdag 19 oktober van 13 uur – 17 uur bij Natuurcentrum De Maashorst, Erenakkerstraat 5, Nistelrode
  • Woensdag 19 oktober van 19.30 uur – 21.30 uur in het gemeentehuis te Uden, Markt 145 (ingang west)
  • Vrijdag 28 oktober van 10 uur – 12 uur bij de Boshut, Udensedreef 14, Schaijk
  • Vrijdag 28 oktober van 14 uur - 17 uur bij Pan en Zo, Schaijkseweg 10, Herpen

U bent van harte welkom om op een van deze momenten informatie in te winnen of uw mening te geven.

Hoe verder

De reacties die worden opgehaald bij de inloopsessies vormen een belangrijke inbreng voor de nieuwe gebiedsvisie. De opbrengst van deze participatie wordt in januari 2023 aan de raadsleden van de drie betrokken gemeenten en bestuursleden van Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas gepresenteerd. Ook wordt hun mening gevraagd.

Op basis van de opgehaalde resultaten en reacties van de raads- en bestuursleden stelt een adviesbureau een concept gebiedsvisie op. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat verschillende partijen anders naar het gebied kijken en andere beelden hebben bij de toekomst van het gebied. De samenwerkende partners zullen dan keuzes moeten maken. In een latere fase wordt onder alle inwoners van de drie gemeenten een enquête uitgezet om specifieke onderwerpen te toetsen.

Het is de bedoeling dat de uiteindelijke gebiedsvisie voor de zomer van 2023 wordt vastgesteld.

arrow_back_ios Terug naar overzicht